Zwroty i reklamacje
 •  Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Deccares Sp. z o.o., ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: info@deccares.com. 
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta objął Towar w posiadanie.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszt zakupionych Towarów bez kosztów wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
 7. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: Deccares Sp. zo.o., ul. Matuszewska 20, 03876 Warszawa

 

 •  Reklamacje
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient zgłasza na piśmie na adres: Deccares Sp. zo.o., ul. Matuszewska 20, 03876 Warszawa albo drogą mailową pod adresem: info@deccares.com, lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
 3. W zgłoszeniu reklamacji, Klient powinien zamieścić:
 4. Imię i nazwisko lub firmę Klienta,
 5. Dane adresowe Klienta,
 6. Numer Zamówienia,
 7. Informację o przyczynach reklamacji,
 8. Żądanie Klienta
 9. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.
 10. Sprzedawca rozpatruje reklamacje do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia.
 11. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: Deccares Sp. zo.o., ul. Matuszewska 20, 03876 Warszawa na koszt Sprzedawcy.

 

 

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., Deccares Sp. zo.o. wskazuje łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

DECCARES Sp z o.o.
Ul. Matuszewska 20
03-876 Warszawa
NIP: 5242899834
REGON: 385860537

do góry

Wdrożenie sklepu CubeMatic.com

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl